עבודות מתכת לאדריכלים

 

 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם
 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם
 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם
 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים
 • מעקות ושערים

 

בגלריה זו עבודות מתכת שנעשו עם אדריכלים בארץ ובניו-זילנד.