עבודות מתכת לאדריכלים

 

 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם

  בית בחיפה – אדריכל פיצו קדם

 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם

  בית בחיפה – אדריכל פיצו קדם

 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם

  בית בחיפה – אדריכל פיצו קדם

 • בית בחיפה - אדריכל פיצו קדם

  בית בחיפה – אדריכל פיצו קדם

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 • מעקות ושערים

  מעקות ושערים

 

בגלריה זו עבודות מתכת שנעשו עם אדריכלים בארץ ובניו-זילנד.